E-DIG utvecklar digital lärplattform för smartare industri

I det nystartade projektet E-DIG utvecklas en digital lärplattform för att höja digitaliseringskompetensen i industrin. Detta kommer att skapa nya möjligheter för tids- och rumsoberoende träning och kombinationsutbildning i både en digital och fysisk miljö. Lärplattformen planeras innehålla områden för digitalisering inom utveckling, drift och förändring av produktion och riktar sig till bland annat operatörer, underhållstekniker, produktionstekniker i företag samt utbildningsaktörer.

.:Läs hela artikeln här